Maatje op Maat

In 2019 bestond het Zwolse project ‘Maatje op Maat’ 15 jaar. Al ruim een jaar voor de officiële datum en viering ben ik, in opdracht van de leiding van dit project, gestart met de ontwikkeling van een cadeau. In goede afstemming en samenwerking met de opdrachtgever, heb ik het ‘Hart’ ontwikkeld. Een soort dubbelcadeau, bestaand uit twee delen, verschillend van elkaar, die samen een geheel vormen. Dit symboliseert op treffende wijze de samenwerking van de ‘Maatjes’.

Dubbelhart voor maatje op Maat

Los van elkaar zijn het net 2 hartjes. Samen vormen ze één geheel en symboliseren ze de ondersteuning en samenwerking van het project Maatje op Maat.

In 2019 ontworpen en gemaakt ter ere van het 15 jarig jubileum van het Zwolse project Maatje op Maat. Vanuit dit project ontvangen studenten naast praktische ondersteuning ook ondersteuning en begeleiding op sociaal-emotioneel vlak. Een maatje is een volwassen vrijwilliger die een eindje meeloopt met de student tijdens de opleiding of zolang als nodig.

Al ruim een jaar voor het jubileum ben ik, samen met de opdrachtgever, gestart met het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering. In totaal werden 200 dubbelharten gemaakt voor 100 personen.

Maatje op Maat

In 2019 bestond het Zwolse project ‘Maatje op Maat’ 15 jaar. Al ruim een jaar voor de officiële datum en viering ben ik, in opdracht van de leiding van dit project, gestart met de ontwikkeling van een cadeau. In goede afstemming en samenwerking met de opdrachtgever, heb ik het ‘Hart’ ontwikkeld. Een soort dubbelcadeau, bestaand uit twee delen, verschillend van elkaar, die samen een geheel vormen. Dit symboliseert op treffende wijze de samenwerking van de ‘Maatjes’.